• Hirurgija
  Hirurški tretman ožiljaka

  Hirurški tretman ožiljaka

  Ožiljak nastaje kada proces zarastanja rane prekine neki od faktora koji doprinese pogrešnom remodeliranje kože čiji je kontinuitet bio prekinut. U nekim ožiljcima dolazi do bujanja kolagena pa su oni izdignuti i naglašeni, u nekim pak do manjka ugradnje kolagena pa su oni tada ulubljeni.

  Ožiljci mogu biti i tanki, u ravni kože i blede boje. Takvi ožiljci su imali normalne uslove zarastanja, imali su taman dovoljno vode, taman dovljno kolagena, nalaze se na mestu na kome ne postoje sile koje razvlače kožu.

  Kada god se koža preseče dublje od određene granice (bazalna membrana kože) na njoj će to uvek biti vidljivo u vidu ožiljka. Tako da od dubine rane (reza) zavisi da li će na koži ostati trag, ne verujte nikada da presecanje kože može da prođe bez ožiljka, on jedino može da bude minimalno vidljiv.

  Kakvi ožiljci postoje?

  Prirodni ožiljak: To je najčešće linearan ožiljak u ravni kože. Na početku je uvek ružičast, i kako odmiče vreme on postepeno bledi.

  Hipertrofični ožiljak: Čvrst, podignut i ružičast ožiljak koji ostaje u okviru početne oblasti rane a može da izbledi vremenom.

  Atrofični ožiljak: Udubljenje na koži koje može proisteći iz kožnih oboljenja ili akni.

  Keloidni ožiljak: Čvrst, podignut i crvenkasto-ljubičast ožiljak koji prevazilazi početnu oblast rane i širi se tokom vremena